Club van 50

Een club van 50 bestaat uit mensen die de vereniging financieel willen ondersteunen en daarvoor belangeloos een bedrag van € 50 euro per jaar sponsoren.
Wij zullen als blijk van waardering de namen van de sponsoren aan een wand in het clubgebouw hangen en op de website noemen.

  • hier kan uw naam staan…

 

Mensen die ons op deze manier willen helpen kunnen € 50,00 doneren op
Rekeningnummer: NL83 SNSB 0929 6049 54, ten name van Tielse ijsvereniging de Pinguin, Tiel.

Vermeld daar bij betalingskenmerk: [uw naam] club van 50.
Dan weet onze penningmeester wat het betreft.
U kunt uw gegevens doorgeven op leden@ijsbaantiel.nl, onder vermelding Club van 50.